Menu

 Tajima DG Illustrator Extreme

hjg

Vyšívací software - úroveň Profesional 

Illustrator Extreme je úroveň pro vytváření a editaci vzorů a je určený především pro tvorbu klasických výšivek, jako jsou loga a různé motivy. Je možné importovat bitmapové předlohy a následně je digitalizovat s využitím grafických nástrojů a nebo trasovat jednotlivé barvy obrázku na křivky, určovat toleranci přechodu mezi jednotlivými barvami s využitím funkce "AutoTrace". Illlustrator Extreme obsahuje veškerou grafickou funkcionalitu a silně podporuje ostatní grafické aplikace, jako je CorelDraw a Adobe Illustrator. Illustrator Extreme nabízí možnost aplikovat různá nastavení na různé typy materiálů a dynamicky modifikovat vektorové soubory. Kromě níže uvedených funkcí a nástrojů obsahuje i ostatní nástroje a funkce nižších úrovní. Software je multijazyčný a je samozřejmě dodávaný i v české jazykové mutaci.

 

Postavený na platformě DG/ML rozšiřuje kapacitu v oblasti tvorby klasických vzorů a zároveň poskytuje všechny potřebné funkce a nástroje, které uživatel předpokládá. Illustrator importuje i exportuje všechny základní typy vyšívacích formátů, tiskne výrobní příkazy, nabízí barevnice nití. Pracovní plocha může být upravována dle požadavků uživatele.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci). Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. Bližší informace CorelDraw Fusion

 

Tradiční tvorba objektů

Pro tvorbu saténových a výplňových segmentů. Používá side-to-side (od strany ke straně) digitizační metodu, je možné tvořit rovné i zvlněné výplně. Konverze na satin nebo výplň pouze jedním klikem.   V systému je to jediný nástroj s podporou starší metody tvorby křivek. Ostatní nástroje jsou postaveny na platformě bezierovy křivky.

 

Import křivek a TrueType fontů

Umožňuje importovat křivky z CorelDraw a Adobe Illustratoru. Pokud je grafická aplikace instalována na stejném počítači, je kromě importu podporována i funkce Kopírovat/Vložit (CTRL+C a CTRL+V). Veškeré TrueType fonty instalované na PC je možné importovat (s podporou bezierovy křivky), případně je automaticky konvertovat na libovolný stehový typ. 

 

Rovný steh

Vytváří segmenty běžného rovného stehu s  použitím nástroje "Rovný steh" nebo "Manuální steh". K tvorbě segmentu je možné použít různé typy módů jako je Bezier, Křivka, Rovné linky, Oblouky, Kružnice, Ruční režim a Vylepšená křivka.

 

Komplexní výplň

Rychle vytváří objekty vyplněné stehem s jedním sklonem stehování. Je možné nastavit startovací bod, koncový bod a směr stehování. 

 

Symboly

Nástroj pro práci se symboly je velice užitečný v případech, kdy je objekt (nebo skupina objektů)používán opakovaně. V takovém případě je možné vybrané objekty uložit do databáze a opakovaně je používat. Při použití uloženého symbolu je možné nastavit velikost i otočení vytvářeného symbolu jedním tahem myší.

 

Steil

Tento nástroj slouží především pro tvorbu kontur a rámečků. Z vytvořené křivky vytváří saténový steh o konstantní délce stehu, který je vždy kolmý na křivku. 

 

Editace křivek

Illustrator poskytuje nástroje pro snadnou editaci prostřednictvím robustních nástrojů pro editaci křivek. Nástroje jako "Power copy" a "Power move" vykonají více činností najednou jako je změna velikosti, otáčení, zkosení a další. Rychlý přístup na formulář vlastností poskytuje uživateli možnost modifikovat různé vlastnosti stehů, jako je hustota, typ stehu, barva nitě a podstehování pro každý jednotlivý segment. Funkce pro prohlížení zobrazuje kód barvy k segmentu a pomáhá editovat vzor snadno a rychle. Nástroj "Správce objektů" zobrazuje informace o kódech barev segmentů a typech stehů. Je zde možné skrývat, zobrazovat, zamykat a editovat skupiny segmentů nebo segmenty samostatně. 3D náhled poskytuje realistický náhled vyšitého vzoru. Patentovaná technologie "Stehy na Křivky" umožňuje transformovat část a nebo všechny stehy na vektory, a následně s nimi i pracovat.  

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru