Menu

 Librarian Server

hjg

Centralizované databáze  

Tajima Librarian by Pulse

Databáze LIBRARIAN

je databázový systém určený pro centrální správu a archivaci vzorů. Librarian je postaven na architektuře Klient/Server s využitím protokolu TCP/IP. Jako databáze je použit Microsoft MS SQL Server. Toto řešení je vhodné pro firmy s velkou databází programů, usnadňuje archivaci a vyhledávání vzorů dle řady parametrů. Výhodou je i možnost definice přístupových práv pro jednotlivé uživatele databáze a napojení na vyšívací stroje. 

 

Kategorizace vzorů

Vzory jsou efektivně kategorizovány dle jména vzoru, typu vzoru, jména zákazníka, uživatelsky definovaných skupin, atributů vzoru (počet stehů, počet barev, ID programátora,..) a vlastních polí definovaných samotným uživatelem. 

 

Soubor jako příloha

Informace o vzoru mohou být doplněny obrázkem nebo textem. FAXové dokumenty a tabulky mohou být také přiloženy k danému vzoru.  Systém pracuje podobně jako dokumentační systém. Jednotlivé dokumenty se importují do databáze a jsou přiřazeny konkrétnímu vzoru. Tyto soubory je možné otevírat přímo z databáze případně exportovat zpět na disk. 

 

Podpora vyhledávacích nástrojů

Tajima Librarian by Pulse podporuje ODBC technologii, která umožňuje napojení jiných databázových systémů do centrální databáze Librarian Serveru. Pro příklad jsou podporovány databáze jako je MS ACCESS, SQL, atd.  

 

Odstíny nití

Databázový systém podporuje ukládání kódu barvy nitě se vzorem. Veškeré informace o barvách je možné vytisknout na Pracovním listu - Worksheetu. 

 

Webové rozhraní

Použitím internetového komunikačního protokolu (TCP/IP) je umožněno se připojit k serveru prostřednictvím lokální sítě nebo INTERNETU více uživatelům současně. Všechny úrovně programovacího software TAJIMA DG/ML by Pulse mohou sloužit jako Tajima Librarian by Pulse klient.

 

Další z variant připojení k databázi je přístup prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Připojení k databázi zajišťuje webové rozhraní s názvem I-Librarian (DotNet - IIS server). Internetový klient umožňuje nejen z databáze číst, ale i uploadovat další soubory, vyhledávat, tisknout a další. Pokud jsou uživateli přidělena práva pouze k prohlížení, je možné tímto způsobem na internetu publikovat své vzory s anonymním přístupem nebo pro uživatele s přidělenými právy. Náhledy jednotlivých vzorů na internetu generuje přímo I-librarian modul.

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru