Menu

 Centrální řízení strojů

hjg

Síťový management  

Připojení a centrální řízení vyšívacích strojů dnes patří k běžným požadavkům většiny uživatelů vyšívacích technologií. Nároky jsou však výrazně vyšší než je jen běžné odesílání dat. Společnost TAJIMA se proto orientuje také na vývoj síťových služeb a centrálního řízení vyšívacích automatů. Cílem je přenést maximum operací mimo vyšívací stroj a eliminovat časové prostoje a chyby operátorů. Při časté výměně vzorů a změně výroby dochází ke značným časovým prostojům a tím i k nízké produktivitě. Po implementaci síťového řízení dochází ke zvýšení denní produktivity až o 25%. V kombinaci s PULSE Cloudem případně s produkty PULSE ID lze automatizovat a zefektivnit celý výrobní proces včetně výroby jednoho kusu nebo personalizaci výrobků rychle, jednoduše a s minimálními náklady. 

 

Výhody

  • Eliminace paměťových médií - v minulosti se pro přenášení dat na stroj využívaly děrné pásky, poté diskety, paměťové karty a USB flash disky. Dnes jsou všechny parametry včetně vzoru načítány stiskem jednoho tlačítka nebo pomocí čtečky čárového kódu.
  • Rychlý přenos dat - vzor je načten do stroje prakticky okamžitě včetně všech parametrů
  • Zpětná vazba - stroj komunikuje obousměrně. Je možné  vzdáleně sledovat stav výroby, provádět monitoring, vyhodnocovat efektivitu, přetrhovost a mnohé další. Stav výroby je možné zobrazit v internetovém prohlížeči a nebo kdekoliv na displeji libovolného mobilního telefonu či tabletu (Pulse ID).
  • Minimální chybovost - síťové řízení snižuje na minimum chyby způsobené lidským faktorem
  • Efektivita - přípravu výroby a její nastavení lze provést před načtením dat na stroji (například nastavení barev, nastavení rychlosti, omezení rychlosti, nastavení přítlačné patky, umístění v rámu a řadu dalších parametrů). Značně se tak snižují časové prostoje a zvyšuje produktivita
  • Eliminace tiskových výstupů - zprávy a hlášení pro každý vzor se zobrazují přímo na ovládacím panelu stroje
  • Čárové kódy - Čtečka čárového kódu je umístěna přímo na stroji. Po načtení kódu se vzor přenese do paměti stroje, provede jeho automatické nastavení a zobrazí hlášení pro operátora
  • Klastrování hlav - v případě modulárního systému lze provést nastavení více strojů současně v jednom kroku
  • Pulse ID - v případě implementace Pulse ID produktů lze automatizovat celý výrobní proces a značně tak snížit náklady na lidské zdroje
  • A další ....
 

Popis

Architektura

Síťová komunikace strojů TAJIMA v lokální síti využívá komunikační protokol TCP/IP a architekturu klient/server. Připojení stroje je záležitost jednoduchá, avšak musí být dodrženy některé zásady nastavení lokální počítačové sítě. Pokud je síť připravena správně, stačí síťovou komunikaci na stroji povolit. Po povolení LAN sítě stroj získá IP adresu z DHCP serveru, prohledá síť a automaticky se připojí k síťové službě.

 

Síťová Služba

Komunikaci mezi jednotlivými uživateli a vyšívacími stroji zprostředkovává síťová služba DESIGN Spooler. Tato síťová služba vyřizuje požadavky jednotlivých strojů a ukládá do centrální databáze informace získané v průběhu výroby od vyšívacích strojů. Služba může být spuštěna na libovolném počítači v síti. Na tuto službu mohou být navázány další softwarové produkty a nástroje, jako je PulseCloud. Napojením na cloudové služby uživatel získá přístup ke všem připojeným vyšívacím strojům odkudkoliv z libovolného mobilního zařízení.

 

Načítání dat

Načítání dat na stroji probíhá pomocí tlačítek nebo s využitím čtečky čárového kódu. Vzory jsou načítány z fronty vzorů připravených k výrobě nebo ze sdílené složky (pouze čárový kód). Systém je navržen pro maximální jednoduchost pro obsluhu vyšívacích strojů.

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru